Image
Top
Options

חדשות | news

אילנה אפרתי בתערוכת ׳מקום לאופנה: מסע בעקבות הבגד הישראלי׳ במוזיאון ישראל בירושלים

August 29, 2018 |

במוזיאון ישראל נפתחה בחודש מאי 2018 תערוכה שמתעדת את החברה הישראלית דרך הלבוש. בתערוכה מוצגים חמישה פריטי לבוש בעיצובה של אילנה אפרתי. בצילום מתוך קטלוג התערוכה, שאצרו דייזי רקח ג׳ברה, תמרה יובל-ג׳ונס, נגה אליאס-זלמנוביץ׳, ואפרת אסף-שפירא. בקטלוג אילנה אפרתי מציגה … Read More

תואר אבירת מסדר הכוכב האיטלקי לאילנה אפרתי

November 13, 2016 |

שגריר איטליה בישראל, פרנצ’סקו טאלו, העניק את תואר אבירת מסדר הכוכב האיטלקי לאילנה אפרתי בטקס במכון התרבות האיטלקי בתל אביב. התואר הוענק לאפרתי על תרומתה לקירוב יחסי התרבות בין איטליה וישראל.

Read More

סקירת האוסף החדש של אילנה אפרתי באתר XNET

November 13, 2016 |

האוסף החדש של אילנה אפרתי באתר XNET

נובמבר 2016

Read More

אילנה אפרתי בבטאון הקהילה היהודית במילאנו

December 16, 2015 |

כתבה על אילנה אפרתי באיטלקית, מאת נעמי שטרן בבטאון הקהילה היהודית במילאנו, דצמבר 2015.

Article on Ilana Efrati in Italian, published in the bulletin of the Jewish community in Milan, by Naomi Stern, December 2015.

Read More