Image
למעלה
Options
מרץ 29, 2021

אילנה אפרתי בעיתון קוריירה דל אומבריה, 2019

כתבה על אילנה אפרתי ויצירות הקרמיקה שלה, בשימוש בצבעי הטבע, בעיתון האיטלקי קוריירה דל אומבריה, 2019.